PRP – Hår

PlateletRichPlasma är en metod att föryngra och reparera hud och hårceller. Detta är metoden som även kallas ”vampyrmetoden” eftersom vi först drar några provrör med blod för att sedan injicera det i huden. I vårt blod finns förutom röda och vita blodkroppar även sk buffy coat som innehåller tillväxtfaktorer som påskyndar cellföryngring och kan få hårceller att producera kraftigare och fler hårstrån. Det skapar inte nya hårsäckar där hår inte finns utan det förbättrar kvalitet och densitet (tjocklek). Det går till så att vi tar ett par rör med blod från dig i armen och sedan centrifugerar blodet så det delar sig i olika skikt. I plasman finns förutom vatten även trombocyter och leukocyter och det är här de tillväxtfaktorer vi vill ha finns. Sen behandlar vi hårbotten med plasman genom att sticka några millimeter in i huden och där injicera produkten.

Att injicera i hårbotten kan upplevas smärtsamt av en del. Om du är känslig i hårbotten kan vi därför erbjuda bedövning innan behandling. Även detta innebär ett antal stick runt om huvudet men sen försvinner smärtan.

Du får ej använda några produkter eller schampo/balsam under 24h och ej heller träna eller basta.

PRP bör genomföras regelbundet för att få bra effekt. En bra metod är att först genomgå en serie med 3-4 behandlingar för att därefter enbart behöva behandlas en gång per år.

PRP-PRO
Som första klinik i Norden introducerar vi PRP-PRO och Emcyte Technologies som är en helt ny teknik för att utvinna tillväxtfaktorer ur ditt blod. Den nya metoden är en vidareutveckling av ordinarie PRP. Nu har vi möjlighet att producera en PRP-lösning som är upp till 7 ggr högre koncentration än i den gamla metoden. Eftersom det är just tillväxtfaktorerna vi vill åt så har det stor betydelse när vi kan få fram en 7 gånger starkare blandning som vi sen injicerar i hårbotten eller ansikte. Metoden är revolutionerande och kräver mer avancerad utrustning varför kostnaden blir högre. Vi tillsätter även faktorer till vår utvunna PRP för ytterligare effekt av behandlingen. Idealiskt är 3-4 behandlingar med 2-4 veckors mellanrum.

Prislista

BEHANDLINGAR PRIS
PRP-behandling hår, 1 behandling 6000
PRP-behandling hår, 3 behandlingar 15.000
PRP-behandling hår, 4 behandlingar 18.000