Vaccination

Vi ger dig vaccinationer inför din resa eller om du behöver förbättra ditt grundskydd. Tex Hepatit A+B, Dukoral, Pneumokock, Meningokock och Bältros. Behöver du malariaprofylax hjälper vi dig med det.

Behandlingarna tar ca 15 min.

Prislista

BEHANDLINGAR PRIS
Bältros 2800
Difteri, stelkramp, polio, kikhosta 700
Fästing 500
Hepatit A 600
Hepatit A+B 700
Hepatit B 500
Influensa 400
Japansk enchephalit 1600
Meningokock A,C,W,Y 100
Meningokockvaccin B 2000
Kolera 350
Mässling, påssjuka, röda hund – MPR 1000
Pneumokocker 950
Rabies 1200
Recept Malariaprofylax 250
Tyfus 500